Неуролакс

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

hydroxyzine hydrochloride

Продукти на пазара

Неуролакс 25 mg филмирани таблетки x 50

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент