Ноепикс

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

levetiracetam

Продукти на пазара

Ноепикс 500 mg филмирани таблетки x 30, Ноепикс 1 000 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент