Оланзапин Актавис®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

olanzapine

Продукти на пазара

Оланзапин Актавис 5 mg филмирани таблетки x 30, Оланзапин Актавис 10 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент