Оланзапин Тева

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

olanzapine

Продукти на пазара

Оланзапин Тева 5 mg филмирани таблетки x 28, Оланзапин Тева 10 mg филмирани таблетки x 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент