Оропрам®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

citalopram hydrobromide

Продукти на пазара

Оропрам 20 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент