Оропрекс

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

escitalopram

Продукти на пазара

Оропрекс 10 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент