Панразол® 20 mg

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

pantoprazole

Продукти на пазара

Панразол 20 mg стомашно-устойчиви таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент