Панразол® Контрол

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

pantoprazole

Продукти на пазара

Панразол Контрол 20 mg стомашно-устойчиви таблетки x 14

Режим на отпускане

Без лекарско предписание

Продуктови материали