Рапонер

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ropinirole

Продукти на пазара

Рапонер 2 mg таблетки с удължено освобождаване x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент