Расетрон

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

granisetron hydrochloride

Продукти на пазара

Расетрон 2 mg филмирани таблетки х 5

Режим на отпускане

По лекарско предписание