Ремирта®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

mirtazapine

Продукти на пазара

Ремирта 30 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент