Ризида

Терапевтична група

Мускулно-скелетна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

risedronic Acid

Продукти на пазара

Ризида 35 mg филмирани таблетки х 4

Режим на отпускане

По лекарско предписание