Сеталофт®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

sertraline

Продукти на пазара

Сеталофт 50 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент