Сперидан®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

risperidone

Продукти на пазара

Сперидан 1 mg филмирани таблетки х 30, Сперидан 2 mg филмирани таблетки х 30, Сперидан 3 mg филмирани таблетки х 30, Сперидан 4 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент