Сперидан® инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

risperidone

Продукти на пазара

Сперидан 37,5 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване x 1, Сперидан 50 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване x 1

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент