Талопам®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

topiramate

Продукти на пазара

Талопам 50 mg филмирани таблетки х 30, Талопам 100 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент