Тамсудил®

Терапевтична група

Пикочо-полова система и полови хормони

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

tamsulosin

Продукти на пазара

Тамсудил 0,4 mg капсули с изменено освобождаване x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали