Теваквел

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

quetiapine

Продукти на пазара

Теваквел 100 mg филмирани таблетки х 60, Теваквел 200 mg филмирани таблетки х 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент