Тизанидин-Тева

Терапевтична група

Мускулно-скелетна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

tizanidine

Продукти на пазара

Тизанидин-Тева 2 mg таблетки х 50, Тизанидин-Тева 4 mg таблетки х 50

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали