Вестибо®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

betahistine

Продукти на пазара

Вестибо 16 mg таблетки х 60, Вестибо 24 mg таблетки х 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент