Виктанил®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

fentanyl

Продукти на пазара

Виктанил 50 микрограма/час трансдермален пластир x 5, Виктанил 75 микрограма/час трансдермален пластир x 5, Виктанил 100 микрограма/час трансдермален пластир x 5

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент