Ксетанор®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

paroxetine

Продукти на пазара

Ксетанор 20 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент