Биластин Тева

Терапевтична група

Дихателна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bilastine

Продукти на пазара

Биластин Тева 20 mg таблетки 20 x 1

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент