Блоктимо®

Терапевтична група

Дихателна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

mometasone furoate

Продукти на пазара

Блоктимо 50 микрограма/впръскване спрей за нос, суспензия x 140 впръсквания x 14 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент