Ефира 10 mg филмирани таблетки

Терапевтична група

Дихателна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

montelukast

Продукти на пазара

Ефира 10 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент