Ефира 4 mg гранули

Терапевтична група

Дихателна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

montelukast

Продукти на пазара

Ефира 4 mg гранули х 30 сашета

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент