Би-Ровамет®

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

metronidazole/spiramycin

Продукти на пазара

Би-Ровамет 1 500 000 IU/250 mg филмирани таблетки х 10

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали