Левокса® инфузионен разтвор

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

levofloxacin

Продукти на пазара

Левокса 5 mg/ml инфузионен разтвор x 5 x 100 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали