Левокса® филмирани таблетки

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

levofloxacin

Продукти на пазара

Левокса 500 mg филмирани таблетки х 7

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали