Сумамед® прах за инфузионен разтвор

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

azithromycin

Продукти на пазара

Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор х 5

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали