Анаромат

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

anastrozole

Продукти на пазара

Анаромат 1 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание