Еписиндан

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

epirubicin hydrochloride

Продукти на пазара

Еписиндан 2 mg/ml инфузионен разтвор х 25 ml, х 50 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали