Бендамустин Актавис®

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bendamustine hydrochloride

Продукти на пазара

Бендамустин Актавис 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор x 1 x 100 mg

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали