Ерлотиниб Актавис®

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

erlotinib

Продукти на пазара

Ерлотиниб Актавис 100 mg филмирани таблетки x 30, Ерлотиниб Актавис 150 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали