Бортезомиб Актавис®

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bortezomib

Продукти на пазара

Бортезомиб Актавис 3,5 mg прах за инжекционен разтвор x 1

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали