Армисарте

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

pemetrexed

Продукти на пазара

Армисарте 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 20 ml, x 40 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали