Флударабин Актавис®

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

fludarabine phosphate

Продукти на пазара

Флударабин Актавис 50 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор х 1

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали