Дазатиниб Тева

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

dasatinib

Продукти на пазара

Дазатиниб Тева 50 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали