Фулвестрант Тева

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

fulvestrant

Продукти на пазара

Фулвестрант Тева 250 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 2

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали