Летрозол Nucleus

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

letrozole

Продукти на пазара

Летрозол Nucleus 2,5 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали