Лонкуекс

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

lipegfilgrastim

Продукти на пазара

Лонкуекс 6 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 1

Режим на отпускане

По лекарско предписание