Пазопаниб Тева

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

pazopanib

Продукти на пазара

Пазопаниб Тева 400 mg филмирани таблетки x 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали