Сорафениб Тева

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

sorafenib

Продукти на пазара

Сорафениб Тева 200 mg филмирани таблетки 112 x 1

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали