Абиратерон Тева

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

abirateron

Продукти на пазара

Абиратерон Тева 500 mg филмирани таблетки x 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали