Бикусан®

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bicalutamide

Продукти на пазара

Бикусан 50 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание