Деферазирокс Тева 900 mg

Терапевтична група

Желязо-хелиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

deferasirox

Продукти на пазара

Деферазирокс Тева 900 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент