Инфакол

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

Simeticone

Продукти на пазара

Инфакол 40 mg/ml перорална суспензия x 1 x 50 ml

Режим на отпускане

Медицинско изделие

Продуктови материали