Левофлоксацин Тева

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

levofloxacin

Продукти на пазара

Левофлоксацин Тева 500 mg филмирани таблетки х 5, х 7

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали