Майоцет

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

doxorubicin

Продукти на пазара

Майоцет 50 mg прах, дисперсия и разтворител за концентрат за инфузионна дисперсия x 2 комплекта

Режим на отпускане

По лекарско предписание