Пазенир

Терапевтична група

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

paclitaxel albumin

Продукти на пазара

Пазенир 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия x 1 x 20 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание